El per què del projecte EPSAP

En les darreres enquestes de salut de Catalunya (ESCAs) es detecta un increment de la taxa d’obesitat infantil i des de l’OMS hi ha recomanacions sobre la importància de les activitats esportives per a la salut ja que s’ha detectat que les noves realitats tecnològiques condueixen a una disminució de l’activitat física ordinària. Aquests fets, juntament amb l’ abandonament de la dieta mediterrània, són els factors clau que han fet posar l’alerta i que ens van fer veure la necessitat de crear un programa de salut en xarxa que permeti als alumnes i a les seves famílies recuperar els hàbits saludables que proporcionen un bon estat de salut.

L’OMS i altres organismes científics posen en valor que  les escoles i instituts són un entorn favorable per promoure la salut, acostar-se als infants i joves i, a través d’ells, a les seves famílies i la comunitat. Els missatges de promoció de la salut es poden reforçar al llarg de les etapes més determinants de la vida dels infants i joves amb l’objectiu que desenvolupin actituds i capacitats  permanents.

Són molts els articles que han aparegut als mitjans de comunicació parlant d’aquesta problemàtica. 

Des del Departament d’Educació també es vetlla per a què els alumnes assoleixin aquests hàbits a través de les competències bàsiques en l’àmbit de l’educació física (dimensió hàbits saludables) i a través de l’àmbit de coneixement del medi (dimensió salut i equilibri personal).

És per aquest motiu que es va considerar adequat reflexionar sobre les activitats que es duien a terme a l’escola i fer que a través del Projecte “Escola Promotora de Salut”, existís un programa en xarxa que tingués com a objectiu i finalitat aconseguir que es treballessin tots els aspectes claus de les diferents dimensions del currículum per a què els alumnes i les seves famílies assoleixin una millora en els hàbits, a partir d’activitats pròpies de l’escola i de les proporcionades per altres Departaments o entitats.

 

EPSAP